• Apa este baza oricărei forme de viața. Ea este esențiala pentru ființele umane, animale și mediul înconjurător. Accesul la apa sigură și accesul la sanitație sunt combinate inseparabil din moment ce ambele sunt necesare pentru o viață în demnitate și sănătoasă.

  • La nivel global aproximativ 884 milioane persoane nu au acces la surse îmbunătățite de apă și peste 2,6 miliarde persoane nu au acces la sanitație de bază.

  • La nivel global mai mult de 3,4 milioane persoane mor anual din cauza calității apei, canalizării și altor aspecte legate de igienă. În fiecare minut cel puțin un copil moare de diaree.

  • În Republica Moldova peste 44% din populaţie nu are acces la apă potabilă sigură - „Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014 - 2028)”

  • Pentru peste 80% din populația rurala a țării sursa principală de alimentare cu apă sunt fântânile, care conțin mai des apă tehnică decât apă potabilă - „Dreptul omului la apă și sanitație” WECF.

 

“Solidaritate Europeană pentru Apă în Moldova” (SEAM) este o Asociaţie Obştească neguvernamentală, nonprofit, independentă, necondiționată politic sau religios.

SEAM a fost creată la iniţiativa unui grup de tineri în anul 2007, ca filială a organizaţiei internaţionale Solidaritate Europeană pentru Apă cu sediul în Franţa, devenind ulterior Asociație Națională.

SEAM este unul dintre actorii-cheie din Republica Moldova activ în sectorul de apă, sanitație, tineret și sănătate, implementând activitatea de educare, mobilizare si responsabilizare a cetățenilor, în special a tinerilor, promovând  managementul eficient al resurselor de apă. SEAM pledează pentru îmbunătățirea accesului la apa si sanitație a tuturor cetățenilor, din perspectiva calității, disponibilității si  echitații.

SEAM îi are ca protagoniști pe tinerii voluntari care participă la implementarea cu succes a activităților de tineret, cit si in mobilizarea altor actori cheie precum cetățenii din zonele rurale ale republicii, APL, reprezentanții Ministerelor prin efort comun, responsabilizare si dezvoltare durabilă.

Viziunea

Acces echitabil la apă și sanitație de calitate și suficiente pentru fiecare locuitor al Republicii Moldova.

Misiunea

Noi îmbunătățim calitatea vieții populației țării prin promovarea dreptul la apă al cetățenilor din zonele rurale și urbane și metode alternative de sanitație; schimbăm comportamente și promovăm responsabilitatea socială față de sursele de apă.

Principii de activitate

  1. Transparență, accesibilitate, corectitudine și calitate

Echipa SEAM asigură transparență activităților implementate de către Asociație: toate rapoartele noastre și produsele rezultate din activitățile noastre sunt publice și pot fi accesate ușor atît pe pagina web www.seam.md, cât și la solicitare – pe suport de hîrtie sau electronic.

Produsele noastre (rapoarte, informații, curricule, materiale de promovare, etc.) își au grupuri țintă bine definite și, respectiv, un limbaj adaptat pentru a fi ușor înțeles.

Echipa SEAM pune accent pe calitatea activităților și produselor: implicarea voluntarilor și experților pe diferite domenii de competență a Asociației sunt cîteva elemente care definesc acest principiu al calității.

Corectitudinea față de beneficiari, parteneri și donatori definește angajamentul echipei SEAM și dedicația acesteia în raport cu obiectivele asumate la constituirea Asociației.

  1. Participarea și responsabilitatea socială a beneficiarilor

Echipa SEAM promovează conceptele de participare și responsabilizare socială a beneficiarilor în activitățile de promovare și protecție a accesului echitabil la apă și sanitație de calitate.

SEAM consideră voluntarii drept o resursă valoroasă care contribuie nemijlocit la realizarea scopurilor statutare ale Asociației, inclusiv de promovare a participării și responsabilizării sociale a beneficiarilor.

  1. Efort consolidat, colaborare și parteneriate

SEAM își concentrează eforturile de promovare a accesului nediscriminatoriu la apă și sanitație de calitate prin dezvoltarea și susținerea de parteneriate locale, naționale și regionale într-un cadru de colaborare eficientă și multiaspectuală.

Valori

  1. Solidaritatea

SEAM consideră SOLIDARITATEA drept valoare la care se raportează în promovarea coeziunii și responsabilității comune în scopul asigurării accesului echitabil la apă și sanitație de calitate.

  1. Echitatea accesului la apă și sanitație de calitate

SEAM recunoaște drept valoare și promovează în toate activitățile sale ECHITATEA ACCESULUI LA APĂ ȘI SANITAȚIE DE CALITATE a tuturor, fără discriminare de orice fel.

 

Donatori SEAM:

Schweizerische-Eidgenossenschaft-logo
SEE-SWE-logo