“Solidaritate Europeană pentru Apă în Moldova” (SEAM) este o Asociaţie Obştească neguvernamentală, nonprofit, independentă, necondiționată politic sau religios.

SEAM a fost creată la iniţiativa unui grup de tineri în anul 2007, ca filială a organizaţiei internaţionale Solidaritate Europeană pentru Apă cu sediul în Franţa, devenind ulterior Asociație Națională.

SEAM este unul dintre actorii-cheie din Republica Moldova activ în sectorul de apă, sanitație, tineret și sănătate, implementând activitatea de educare, mobilizare si responsabilizare a cetățenilor, în special a tinerilor, promovând  managementul eficient al resurselor de apă. SEAM pledează pentru îmbunătățirea accesului la apa si sanitație a tuturor cetățenilor, din perspectiva calității, disponibilității si  echitații.

SEAM îi are ca protagoniști pe tinerii voluntari care participă la implementarea cu succes a activităților de tineret, cit si in mobilizarea altor actori cheie precum cetățenii din zonele rurale ale republicii, APL, reprezentanții Ministerelor prin efort comun, responsabilizare si dezvoltare durabilă.